PARAFIA RZYMSKO - KATOLICKA POD WEZWANIEM

ŚW. AP. PIOTRA I PAWŁA

W WYSOKIEM MAZOWIECKIEM

Grupy parafialne

Chrześcijanin jest powołany do świętości i powołanie to realizuje rozwijając z Bogiem swoje talenty i zdolności, wypełniając na co dzień Jego wolę i żyjąc według Jego przykazań. Również i nasi parafianie chcąc pogłębić życie religijne, włączają się w działalność grup duszpasterskich istniejących w parafii.

W naszej parafii istnieją następujące 
grupy duszpasterskie: