PARAFIA RZYMSKO - KATOLICKA POD WEZWANIEM

ŚW. AP. PIOTRA I PAWŁA

W WYSOKIEM MAZOWIECKIEM

POGRZEB CHRZEŚCIJAŃSKI

Przed pogrzebem należy dostarczyć do kancelarii parafialnej:

  1. kartę zgonu, wystawioną przez lekarza,
  2. dokument wystawiony przez Urząd Stanu Cywilnego,
  3. informację o ostatnich, przyjętych za życia, Sakramentach Św. ( Sakrament Pokuty, Komunia św., Namaszczenie Chorych).

Przygotowanie grobu należy do pana kościelnego (grabarza) parafii, na terenie której znajduje się cmentarz.