PARAFIA RZYMSKO - KATOLICKA POD WEZWANIEM

ŚW. AP. PIOTRA I PAWŁA

W WYSOKIEM MAZOWIECKIEM

ROZNOSZENIE OPŁATKÓW ŚWIĄTECZNYCH

Program roznoszenia opłatków świątecznych podawany jest w ogłoszeniach parafialnych i umieszczany na tablicy ogłoszeń przy wejściu do kościoła.